Địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ Giao thức Internet (địa chỉ IP) là một nhãn số như 192.0.2.1 được kết nối với mạng máy tính sử dụng Giao thức Internet để liên lạc. Địa chỉ IP phục vụ hai chức năng chính: nhận dạng giao diện mạng và đánh địa chỉ vị trí. Giao thức Internet phiên bản 4 (IPv4) xác định địa chỉ IP là số 32 bit.

Địa chỉ IP là địa chỉ duy nhất nhận dạng một thiết bị trên Internet hoặc mạng cục bộ. IP là viết tắt của 'Giao thức Internet', là bộ quy tắc quản lý định dạng dữ liệu được gửi qua Internet hoặc mạng cục bộ.

Các phiên bản của địa chỉ IP

IPv4

Địa chỉ IPv4

Kể từ đầu những năm 1980, IPv4 đã là giao thức đánh địa chỉ IP được sử dụng nhiều nhất.IPv4 hoặc Giao thức Internet phiên bản 4, địa chỉ là một chuỗi số 32 bit được phân tách bằng dấu chấm. Nó xác định duy nhất một giao diện mạng trong một thiết bị. IP là một phần của bộ TCP/IP (Giao thức điều khiển truyền/Giao thức Internet), trong đó IP là bộ quy tắc chính để liên lạc trên Internet.

Địa chỉ IPv6

Địa chỉ Giao thức Internet Phiên bản 6 (địa chỉ IPv6) là nhãn số được sử dụng để xác định và định vị giao diện mạng của máy tính hoặc nút mạng tham gia vào mạng máy tính sử dụng IPv6. Địa chỉ IP được bao gồm trong tiêu đề gói để chỉ ra nguồn và đích của mỗi gói.

Các loại địa chỉ IP

Địa chỉ IP có thể được phân loại thành các loại sau:

Địa chỉ IP riêng

Địa chỉ IP riêng là một dải địa chỉ IP không nối mạng được sử dụng trong mạng nội bộ. Địa chỉ IP riêng được cung cấp bởi các thiết bị mạng, chẳng hạn như bộ định tuyến, sử dụng dịch địa chỉ mạng. Địa chỉ Giao thức Internet (IP) xác định một thiết bị trên một trong hai internet hoặc mạng cục bộ.

Địa chỉ IP công cộng

Địa chỉ IP công cộng là địa chỉ IP mà bộ định tuyến gia đình hoặc doanh nghiệp của bạn nhận được từ ISP. Địa chỉ này được sử dụng khi bạn truy cập Internet. Địa chỉ IP công cộng là bắt buộc đối với mọi phần cứng mạng có thể truy cập công khai như bộ định tuyến gia đình và máy chủ lưu trữ trang web.

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ IP của tôi?

Dưới đây là một số cách đơn giản để thay đổi địa chỉ IP của bạn:

Chuyển mạng

Một phương pháp hiệu quả để thay đổi địa chỉ IP của thiết bị là kết nối thiết bị đó với một mạng khác. Ví dụ: nếu bạn hiện đang sử dụng Wi-Fi trên điện thoại thông minh của mình để duyệt Internet tại nhà, bạn có thể tắt Wi-Fi và sử dụng thay vào đó là dữ liệu di động. Bằng cách kết nối với mạng mới, mỗi liên kết mạng thường nhận được một địa chỉ IP duy nhất, dẫn đến thay đổi địa chỉ IP của thiết bị của bạn.

Đặt lại modem/bộ định tuyến của bạn

Một phương pháp đơn giản để thay đổi địa chỉ IP của bạn là đặt lại modem hoặc bộ định tuyến. Xác định vị trí nút nguồn trên modem/bộ định tuyến của bạn, tắt nó đi, đợi vài phút rồi bật lại. Điều này đôi khi có thể dẫn đến việc gán địa chỉ IP địa chỉ IP mới của Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn.

Sử dụng Mạng riêng ảo (VPN) để kết nối

Sử dụng VPN (Mạng riêng ảo), bạn có thể che giấu địa chỉ IP công cộng của mình, khiến mạng nhận thấy kết nối của bạn có nguồn gốc từ một vị trí riêng biệt. Điều này làm thay đổi địa chỉ IP của bạn một cách hiệu quả. Hơn nữa, việc sử dụng VPN sẽ thiết lập một đường dẫn an toàn, ngăn Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) giám sát các hoạt động trực tuyến của bạn. Hãy cân nhắc khám phá các dịch vụ VPN có uy tín như NordVPN, ExpressVPN và TunnelBear, cùng nhiều dịch vụ khác, để có thêm các tùy chọn về vấn đề này.

Sử dụng máy chủ proxy

Để hợp lý hóa cấu hình cài đặt proxy của trình duyệt web, bạn có tùy chọn thiết lập chúng tự động. Đối với các mục đích duyệt web nói chung, cài đặt Proxy trực tuyến (HTTP) là đủ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, bạn có thể cần chỉ định thêm cài đặt proxy tùy chỉnh để phục vụ các nhu cầu hoặc hoàn cảnh cụ thể.

Địa chỉ IP của tôi hiện tại là gì?

Để xác định địa chỉ IP hiện tại của bạn, bạn có thể truy cập hoặc làm mới liên kết trang sau. Nếu bạn muốn thường xuyên kiểm tra địa chỉ IP của mình, vui lòng lưu hoặc đánh dấu trang này để thuận tiện truy cập trong tương lai. Các trang web thay thế khác: whatismyipaddress, whatismyip, iplookup, ipaddress, catfished

Tags Cloud: what is my ip number, what it is my ip, what is my my ip, what is my ip ip, what be my ip, what are my ip settings, what is my internet protocol address, what is myip address, what is myipaddress, what ismyip, what is my ip adresa, what myip address, what is my ipv4, what is my public ip address location, what is my ip address vpn, what is my private ip, what is my ip no