Co je to IP adresa?

Adresa internetového protokolu (IP adresa) je číselný štítek, například 192.0.2.1, který je připojen k počítačové síti, která ke komunikaci používá internetový protokol. IP adresa slouží dvěma hlavním funkcím: identifikaci síťového rozhraní a adresování umístění. Internetový protokol verze 4 (IPv4) definuje IP adresu jako 32bitové číslo.

IP adresa je jedinečná adresa, která identifikuje zařízení na internetu nebo v místní síti. IP je zkratka pro „Internet Protocol“, což je soubor pravidel upravujících formát dat odesílaných přes internet nebo místní síť.

Verze IP adresy

IPv4

Adresa IPv4

Od počátku 80. let je IPv4 nejpoužívanějším protokolem IP adresování.IPv4 nebo Internet Protocol verze 4, adresa je 32bitový řetězec čísel oddělených tečkami.Unikátně identifikuje síťové rozhraní v zařízení.IP je součástí sada TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), kde IP je hlavní sada pravidel pro komunikaci na internetu.

Adresa IPv6

Adresa internetového protokolu verze 6 (adresa IPv6) je číselný štítek, který se používá k identifikaci a lokalizaci síťového rozhraní počítače nebo síťového uzlu účastnícího se počítačové sítě pomocí IPv6. V hlavičce paketu jsou zahrnuty adresy IP, které označují zdroj a cíl každého paketu.

Typy IP adres

IP adresy lze dále rozdělit do následujících kategorií:

Soukromá IP adresa

Soukromá IP adresa je rozsah IP adres mimo internet používaných v interní síti. Soukromé IP adresy poskytují síťová zařízení, jako jsou směrovače, pomocí překladu síťových adres. Adresy internetového protokolu (IP) identifikují zařízení buď na internet nebo místní síť.

Veřejná IP adresa

Veřejná IP adresa je IP adresa, kterou váš domácí nebo firemní router obdrží od vašeho ISP. Používá se při přístupu k internetu. Veřejné IP adresy jsou vyžadovány pro jakýkoli veřejně přístupný síťový hardware, jako je domácí router a servery, které hostí webové stránky.

Jak změním svou IP adresu?

Zde je několik jednoduchých způsobů, jak změnit svou IP adresu:

Přepnout sítě

Jednou z účinných metod pro změnu IP adresy zařízení je připojení k jiné síti. Pokud například aktuálně používáte Wi-Fi na svém smartphonu k procházení internetu doma, můžete Wi-Fi vypnout a využívat místo toho mobilní data. Připojením k nové síti obdrží každý síťový odkaz obvykle jedinečnou IP adresu, což má za následek změnu IP adresy vašeho zařízení.

Resetování modemu/routeru

Jednou jednoduchou metodou změny IP adresy je resetování modemu nebo routeru. Vyhledejte vypínač na modemu/routeru, vypněte jej, počkejte několik minut a poté jej znovu zapněte. To může někdy vést k přiřazení novou IP adresu od vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP).

Pro připojení použijte virtuální privátní síť (VPN).

Použijte VPN (virtuální privátní síť), můžete skrýt svou veřejnou IP adresu, což vede k tomu, že síť bude vnímat vaše připojení jako pocházející z odlišného místa. Tím se účinně změní vaše IP adresa. Kromě toho použití VPN vytváří bezpečnou cestu, bráníte svému poskytovateli internetových služeb (ISP) ve sledování vašich online aktivit. Zvažte prozkoumání renomovaných služeb VPN, jako jsou mimo jiné NordVPN, ExpressVPN a TunnelBear, kde naleznete další možnosti v tomto ohledu.

Použijte proxy server

Chcete-li zefektivnit konfiguraci nastavení proxy vašeho webového prohlížeče, máte možnost je nastavit automaticky. Pro obecné účely procházení webu by mělo stačit nastavení Online proxy (HTTP). V závislosti na vašich požadavcích však možná budete muset zadat více přizpůsobená nastavení proxy, aby vyhovovala konkrétním potřebám nebo okolnostem.

Jaká je moje aktuální IP adresa?

Chcete-li zjistit svou aktuální IP adresu, můžete otevřít nebo obnovit následující odkaz na stránku. Pokud chcete pravidelně kontrolovat svou IP adresu, uložte si tuto stránku nebo si ji uložte do záložek pro pohodlný přístup v budoucnu. Další alternativní webové stránky: whatismyipaddress, whatismyip, iplookup, ipaddress, catfished

Tags Cloud: what is my ip number, what it is my ip, what is my my ip, what is my ip ip, what be my ip, what are my ip settings, what is my internet protocol address, what is myip address, what is myipaddress, what ismyip, what is my ip adresa, what myip address, what is my ipv4, what is my public ip address location, what is my ip address vpn, what is my private ip, what is my ip no