Čo je to adresa IP?

Adresa internetového protokolu (IP adresa) je číselný štítok, napríklad 192.0.2.1, ktorý je pripojený k počítačovej sieti, ktorá na komunikáciu používa internetový protokol. IP adresa slúži dvom hlavným funkciám: identifikácii sieťového rozhrania a adresovaniu polohy. Internetový protokol verzia 4 (IPv4) definuje IP adresu ako 32-bitové číslo.

IP adresa je jedinečná adresa, ktorá identifikuje zariadenie na internete alebo v miestnej sieti. IP je skratka pre „Internet Protocol“, čo je súbor pravidiel, ktorými sa riadi formát údajov odosielaných cez internet alebo lokálnu sieť.

Verzie IP adresy

IPv4

Adresa IPv4

Od začiatku 80-tych rokov je IPv4 najpoužívanejším IP adresovacím protokolom.IPv4 alebo internetový protokol verzie 4, adresa je 32-bitový reťazec čísel oddelených bodkami. Jednoznačne identifikuje sieťové rozhranie v zariadení.IP je súčasťou balík TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), kde IP je základná sada pravidiel pre komunikáciu na internete.

Adresa IPv6

Adresa internetového protokolu verzie 6 (adresa IPv6) je číselný štítok, ktorý sa používa na identifikáciu a lokalizáciu sieťového rozhrania počítača alebo sieťového uzla zúčastňujúceho sa na počítačovej sieti pomocou IPv6. V hlavičke paketu sú zahrnuté adresy IP, ktoré označujú zdroj a cieľ každého paketu.

Typy IP adries

IP adresy možno ďalej rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

Súkromná IP adresa

Súkromná adresa IP je rozsah adries IP, ktoré nie sú orientované na internet a ktoré sa používajú vo vnútornej sieti. Súkromné ​​adresy IP poskytujú sieťové zariadenia, ako sú smerovače, pomocou prekladu sieťových adries. Adresy internetového protokolu (IP) identifikujú zariadenie buď na internet alebo lokálna sieť.

Verejná IP adresa

Verejná adresa IP je adresa IP, ktorú váš domáci alebo firemný smerovač dostane od vášho poskytovateľa internetových služieb. Používa sa pri prístupe na internet. Verejné adresy IP sa vyžadujú pre akýkoľvek verejne prístupný sieťový hardvér, ako je domáci smerovač a servery, ktoré sú hostiteľmi webových stránok.

Ako zmením svoju IP adresu?

Tu je niekoľko jednoduchých spôsobov, ako zmeniť svoju IP adresu:

Prepínajte siete

Jednou z účinných metód na zmenu adresy IP zariadenia je pripojenie k inej sieti. Ak napríklad v súčasnosti používate Wi-Fi na svojom smartfóne na prehliadanie internetu doma, môžete Wi-Fi vypnúť a využívať namiesto toho mobilné dáta. Po pripojení k novej sieti dostane každé sieťové prepojenie zvyčajne jedinečnú adresu IP, čo vedie k zmene adresy IP vášho zariadenia.

Resetovanie modemu/smerovača

Jednou z jednoduchých metód na zmenu adresy IP je resetovanie modemu alebo smerovača. Vyhľadajte vypínač na modeme/smerovači, vypnite ho, počkajte niekoľko minút a potom ho znova zapnite. Niekedy to môže viesť k priradeniu novej IP adresy od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP).

Na pripojenie použite virtuálnu súkromnú sieť (VPN).

Použite VPN (Virtual Private Network), môžete skryť svoju verejnú IP adresu, čo vedie k tomu, že sieť bude vnímať vaše pripojenie ako pochádzajúce z odlišného miesta. Tým sa efektívne zmení vaša IP adresa. Okrem toho, použitie VPN vytvára bezpečnú cestu, bráni vášmu poskytovateľovi internetových služieb (ISP) monitorovať vaše online aktivity. Zvážte preskúmanie renomovaných služieb VPN, ako sú okrem iného NordVPN, ExpressVPN a TunnelBear, kde nájdete ďalšie možnosti v tomto smere.

Použite proxy server

Ak chcete zefektívniť konfiguráciu nastavení proxy vášho webového prehliadača, máte možnosť ich nastaviť automaticky. Na všeobecné účely prehliadania webu by malo stačiť nastavenie Online proxy (HTTP). V závislosti od vašich požiadaviek však možno budete musieť zadať viac prispôsobené nastavenia servera proxy tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám alebo okolnostiam.

Aká je momentálne moja IP adresa?

Ak chcete zistiť svoju aktuálnu IP adresu, môžete prejsť na nasledujúci odkaz na stránku alebo ho obnoviť. Ak chcete pravidelne kontrolovať svoju IP adresu, uložte si túto stránku alebo ju uložte ako záložku, aby ste k nej mali v budúcnosti pohodlný prístup. Ďalšie alternatívne webové stránky: whatismyipaddress, whatismyip, iplookup, ipaddress, catfished

Tags Cloud: what is my ip number, what it is my ip, what is my my ip, what is my ip ip, what be my ip, what are my ip settings, what is my internet protocol address, what is myip address, what is myipaddress, what ismyip, what is my ip adresa, what myip address, what is my ipv4, what is my public ip address location, what is my ip address vpn, what is my private ip, what is my ip no